Forskrift om sakte fart i Nordheimsund havnebasseng i Kvam, Kvam kommune, Hordaland.

DatoFOR-1972-06-29-3221
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvam kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Nordheimsund

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 bestemmer Fiskeridepartementet:

Under fart i bukten ved Nordheimsund i Kvam kommune i Hordaland fylke (sjøkart nr. 117) skal fartøyer innenfor en linje rettvisende nordøst til sydvest gjennom det nordligste punkt på Sandvenskjæret gå med innskrenket fart, ikke over 6 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.