Forskrift om sakte fart i Rakvåg havn, Rissa kommune, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1974-05-10-3224
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forRissa kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Rakvåg havn

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 bestemmer Fiskeridepartementet:

Under fart i den indre del av Rakvåg havn, Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke (sjøkart nr. 43) skal fartøyer innenfor en linje fra det østligste punkt på Notholmen til det østligste hjørne av Harbak brygge gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.