Forskrift om fartsbegrensning i Sundevågen, Kvinnherad kommune, Hordaland.

DatoFOR-1974-05-14-3226
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvinnherad kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Sundevågen

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 bestemmer Fiskeridepartementet:

Under fart i Sundevågen, Kvinnherad kommune, Hordaland fylke (sjøkart nr. 20) skal fartøyer innenfor en linje fra nordøstre hjørne på nøstbygning tilhørende Samson Bjelland på vestsiden av sundet til det nordvestre hjørnet på Chr. Bjelland & Co., Stavanger Hermetikkfabrikk, på østsiden av sundet gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.