Forskrift om sakte fart i Os havneområde, Os kommune, Hordaland.

DatoFOR-1975-12-12-3227
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Os havneområde

Fiskeridepartementet har med brev av 12. desember 1975 i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 truffet følgende bestemmelse:

Under fart i havneområdet ved Os kommune, Hordaland fylke, (sjøkart nr. 22) skal fartøyer innenfor en linje fra det vestligste punkt på havnebassengets østre molo til det østligste punkt på Mobergneset gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.