Forskrift om innskrenket fart i Vargavågen, Os kommune, Hordaland.

DatoFOR-1977-12-27-3228
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOs kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Vargavågen

Etter bemyndigelse fra Fiskeridepartementet med brev av 26. august 1976 og i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Kystdirektoratet bestemt:

Under fart i Vargavågen, Os kommune, Hordaland fylke (sjøkart nr. 21) skal fartøyer innenfor en linje trukket rettvisende NV (315°) fra nordligste punkt på Eakjeneset til høyvannslinjen på vågens nordside gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.