Forskrift om innskrenket fart i havneområdet i Nordre Fonnesvåg, Austrheim kommune, Hordaland.

DatoFOR-1978-02-02-3229
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAustrheim kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Nordre Fonnesvåg

Etter bemyndigelse fra Fiskeridepartementet med brev av 26. august 1976 og i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Kystdirektoratet bestemt:

Under fart i havneområdet i Nordre Fonnesvåg, Austrheim kommune, Hordaland fylke (sjøkart nr. 22) skal fartøyer innenfor en linje rettvisende øst (090°) fra det østligste punkt på havnebassengets molo til høyvannslinjen på bassengets østside gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelser av dette påbud straffes med bøter.