Forskrift om fartsbegrensning i Tau båthavn, Strand kommune, Rogaland.

DatoFOR-1978-04-21-3230
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrand kommune, Rogaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Tau båthavn

Etter bemyndigelse fra Fiskeridepartementet med brev av 26. august 1976 og i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Kystdirektoratet bestemt:

Under fart i Tau båthavn, Strand kommune, Rogaland fylke (sjøkart nr. 16) skal fartøyer innenfor en rett linje fra Kvernanes lykt til det vestligste punkt på Sagholmen gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.