Forskrift om maksimal fart i Hankøsundet, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1979-07-03-3231
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOnsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Hankøsundet

Etter bemyndigelse fra Fiskeridepartementet med brev av 26. august 1976 og i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Kystdirektoratet bestemt:

Under fart i Hankøsundet, Onsøy kommune, Østfold fylke (sjøkart nr. 3) skal fartøyer mellom en linje rettvisende øst-vest gjennom nordligste punkt på "Nordkapp" og en linje rettvisende øst-vest gjennom sydligste punkt på kallen gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.