Forskrift om fartsavgrensing for sjøverts trafikk Eivindvik, Gulen kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1979-11-12-3232
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGulen kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Eivindvik

Med bemyndigelse fra Fiskeridepartementet i brev av 26. august 1976, og i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933, har Kystdirektoratet bestemt:

Fartøy som ferdast i hamna ved Eivindvik tettstad, Gulen kommune, Sogn og Fjordane fylke, mellom ei line rettvisande nord frå Kvitskjær lykt til fastlandet og ei line rettvisande nord/øst gjennom jernstonga på Kyrkjenesgrunnen til landet på båe sider, skal gå med sakte fart, - ikkje over 6 knop.

Sjøkart nr. 24.

Brot på denne føresegna vert straffa med bøter.