Forskrift om påbud om innskrenket fart, Halden havnedistrikt, Østfold.

DatoFOR-1982-11-09-3242
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden havnedistrikt, Østfold
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Halden havnedistrikt

Opprettingen av havnereglementet er godkjent av Kystdirektoratet 3. desember 1982 jfr. lov om havnevesenet av 14. juni 1933, § 8 b.

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 har Halden havnestyre 9. november 1982 bestemt at havnereglementets § 8 om fart innen havnedistriktet skal utgå i sin helhet og erstattes med følgende bestemmelser:

§ 8.Fart.

Under fart i Halden havnedistrikt, Østfold fylke, sjøkart nr. 1 og 470, skal fartøyer ikke anvende større fart enn god sjømannsskikk og fartøyets manøvrering tillater.

Ikke under noen omstendighet må farten være så stor at det oppstår bølger som kan volde skade eller fare for andre fartøyer eller havneanlegg.

For fart innen havnedistriktet, jfr. sjøkart nr. 1 og 470, er det i medhold av lov om havnevesenet av 24. juni 1933 § 52 tredje ledd, besluttet å innføre fartsbegrensninger i Svinesund, på Indre Havn og i Sauøysundet.

Det er utstedt følgende påbud om fartsbegrensninger:

Svinesund

Under fart i Halden havnedistrikt skal fartøyer innenfor det sjøområdet som begrenses av en rett linje trukket fra Sponvikskansen lykt i rettvisende søraust (135°) til riksgrensen mellom Norge og Sverige, videre langs riksgrensen til denne skjærer en rett linje trukket fra østsiden av Svinesundsbroens fundament (N 59° 05,9′ O 11° 16,4′) parallelt med broen (rettvisende 160°), gå med redusert fart, ikke over 7 nautiske mil i timen.

Sauøysundet og Indre Havn

Under fart i Halden havnedistrikt skal fartøyer i Sauøysundet østenfor en rett linje trukket fra Sauøyas sørligste punkt (N 59°, 6,57′ O 11° 22,6′) i rettvisende aust (90°) til Knardallandet og på Indre Havn gå med redusert fart, ikke over 7 nautiske mil i timen.

Overtredelse av ovennevnte påbud straffes med bøter.