Forskrift om påbud om innskrenket fart i Åstveitvågen innen Bergen havnedistrikt, Bergen kommune, Hordaland.

DatoFOR-1983-09-05-1515
PublisertII 1983 s 539
Ikrafttredelse05.12.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forBergen kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52
Kunngjort
KorttittelForskrift om innskrenket fart, Bergen

Bergen havnestyre har 5. september 1983 i medhold av § 52, 3. ledd i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 bestemt:

Under fart i Åstveitvågen i Bergen havnedistrikt, sjøkart nr. 23, skal fartøyer øst for en rett linje trukket fra vestligste punkt på Vaaganeset til vestligste punkt på Midtskjæri og derfra en rett linje i retning rettvisende nord til den går i land på Tertnes-landet gå med sakte fart, dog ikke over 5 knop.

Overtredelse av dette påbudet straffes med bøter.