Forskrift om påbudt fart i Kollevåg, Askøy kommune, Hordaland.

DatoFOR-1984-03-30-3244
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAskøy kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fart i Kollevåg

I medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 og Fiskeridepartementets bemyndigelse av 26. august 1976 bestemmer Kystdirektoratet:

Under fart i Kollevågen, Askøy kommune, Hordaland fylke, sjøkart nr. 23, skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 5 knop innenfor (nord om) et område begrenset av en linje rettvisende vest fra sydvestligste punkt på Kjelneset til der den treffer høyvannslinjen på Tussholmen, videre fra sydvestpynten på Tussholmen langs en linje rettvisende vest til denne treffer høyvannslinjen på Vardeneset.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.