Forskrift om påbud om innskrenket fart i Engelsviken havn, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1984-04-16-1585
PublisertII gitt
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forEngelsviken havn, Onsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52
Kunngjort
KorttittelForskr om innskrenket fart, Engelsviken

Kystdirektoratet har 16. april 1984, etter bemyndigelse fra Fiskeridepartementet av 26. august 1976 og i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8, bestemt:

Under fart i Engelsviken havn, Onsøy kommune, Østfold fylke, sjøkart nr. 3, skal fartøyer innenfor en rett linje trukket mellom ytterkant av moloendene gå med redusert fart, ikke over 3 knop.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.