Forskrift om innskrenket fart i Elingaardskilen, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1984-04-16-1811
PublisertII gitt
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forElingaardskilen, Onsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52
Kunngjort
KorttittelForskr om innskrenket fart, Elingaardskilen

Kystdirektoratet har 16. april 1984 etter bemyndigelse fra Fiskeridepartementet av 26. august 1976 og i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8 bestemt:

Under fart i Elingaardskilen, Onsøy kommune, Østfold fylke, sjøkart nr. 3 skal fartøyer innenfor en rett linje fra sydligste punkt på Lettretangen til sydligste punkt på Kollen gå med innskrenket fart, ikke over 5 knop.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.