Forskrift om hastighetsbegrensning i Langebau, Onsøy kommune, Østfold.

DatoFOR-1984-04-16-2332
PublisertII 1985 643
Ikrafttredelse24.11.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forLangebau, Onsøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1933-06-24-8-§52 jf LOV-1984-06-08-51-§6.
Kunngjort
KorttittelForskrift om hastighetsbegrensning, Onsøy

Fastsatt av Kystdirektoratet den 16. april 1984 i medhold av § 52 i lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8 og Fiskeridepartementets bemyndigelse av 26. august 1976. 

Under fart i Langebau, Onsøy kommune, Østfold fylke, sjøkart nr. 3, skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 5 knop innenfor et område begrenset av en linje rettvisende vest fra sydpynten av Klokkebauen til der den treffer høyvannslinjen på Stangerholmen.

Overtredelse av dette påbud straffes med bøter.