Forskrift om samtykke til å oppkreve tonnasjeavgift etter havneloven, Bamble kommune, Telemark, Odda kommune, Hordaland, Rana og Narvik kommuner, Nordland.

DatoFOR-1986-06-27-1378
PublisertII 1986 488
Ikrafttredelse27.06.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble kommune, Telemark, Odda kommune, Hordaland, Rana og Narvik kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§23
Kunngjort
KorttittelForskrift om tonnasjeavgift, Bamble m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 27. juni 1986. Fremmet av Fiskeridepartementet. 

I medhold av § 23 tredje ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 gis kommunene Bamble, Odda, Rana og Narvik samtykke til å oppkreve tonnasjeavgift etter samme satser som i 1984 fram til utgangen av 1992.