Forskrift om vederlag for bruk av kommunale kaianlegg, Dyrøy kommune, Troms.

DatoFOR-1988-05-16-568
PublisertII 1988 327 (Summ.)
Ikrafttredelse19.09.1988
Sist endret
Endrer
Gjelder forDyrøy kommune, Troms
HjemmelLOV-1954-11-12-1-§19
Kunngjort
KorttittelForskrift om kaianlegg, Dyrøy

Vedtatt av Dyrøy kommunestyre 25. april 1988 i medhold av § 19 i lov om styret i herreds- og bykommunene av 12. november 1954. Godkjent av Fylkesmannen i Troms 16. mai 1988. 

Forskriften trer i kraft 1 måned etter kunngjøring i Norsk Lovtidend. Nærmere opplysninger kan fås i kommunen.