Forskrift om havnedistriktsgrenser i sjøen, Ørland kommune, Sør-Trøndelag (sjøkart nr. 43. Landkart NGO blad 1522 II, III og IV i hovedserie M 711).

DatoFOR-1988-10-05-794
PublisertII 1988 458
Ikrafttredelse01.01.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrland kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om havnedistriktsgrenser, Ørland

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann bestemmer Fiskeridepartementet 5. oktober 1988: Ikraft 1. januar 1989 iflg. forskrift 28. november 1988 nr. 957. 

Grensene i sjøen for Ørland havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter: 

Ved fastlandet  

PUNKTUTM-KOORDINATER I NGO's
KARTSERIE M 711  
NORDVERDIØSTVERDIUTM-SONE
I ED 50
1706548054007032
2706520054026032
3705500052500032
4705900052420032
5706700052675032
6706965053229032
7706937553404032
  

Ved Storfosna  

PUNKTUTM-KOORDINATER I NGO's
KARTSERIE M 711  
NORDVERDIØSTVERDIUTM-SONE
I ED 50
1706129052172032
2705772552320032
3705672552321032
4705672551984032
5705835551980032
  

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer. Samtidig oppheves de tidligere grenser fastsatt med kgl.res. av 5. mars 1920.