Forskrift om sakte fart i Bolsøysundet (sjøkart nr. 34), Molde kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1988-12-15-1104
PublisertII 1988 s 581
Ikrafttredelse23.02.1989
Sist endret
Endrer
Gjelder forBolsøysundet, Molde kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om sakte fart, Molde

Følgende forskrift fastsatt av Fiskeridepartementet 15. desember 1988 i medhold av § 6 annet ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51: 

Under fart i Bolsøysundet i Molde kommune, sjøkart nr. 34 skal fartøyer på strekningen mellom en rett linje fra det nordligste punktet på Bolsøyneset til Rogna varde, derfra en rett linje til Dvergnes lykt og en rett linje rettvisende øst-vest fra det vestligste punkt syd for Skjevika gå med innskrenket fart, ikke over 5 nautiske mil i timen.

Overtredelse av denne forskrift straffes med bøter.