Grensene i sjøen mellom Flatanger og Namsos havnedistrikt, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-04-27-301
PublisertII 1990 109
Ikrafttredelse01.06.1990
Sist endretFOR-1990-05-23-398
Endrer
Gjelder forFlatanger og Namsos havnedistrikt, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelGrensene i sjøen mellom Flatanger og Namsos

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 27. april 1990 i medhold av § 14 annet ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51. Fremmet av Fiskeridepartementet. I kraft 1. juni 1990 iflg. forskrift 23. mai 1990 nr. 398.

I

Grensen i sjøen mellom Flatanger havnedistrikt og Namsos havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter: 

I Namsfjorden:

UTM-koordinater i NGO kart-
serie M 711, sone ED-50 32 W
 PunktNordverdiØstverdi
 nr.
197160300601000
207162400601100
217165600596550
227169900592800
237169700584050

II

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand på 50 meter fra høyeste ordinære høyvannslinje.

III

Den nye grense gjelder fra det tidspunkt som Fiskeridepartementet bestemmer.1

11. juni 1990 iflg. forskrift 23. mai 1990 nr. 398.