Grensene i sjøen mellom Namdalseid og Flatanger havnedistrikt og mellom Namdalseid og Namsos havnedistrikt, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1990-04-27-302
PublisertII 1990 109
Ikrafttredelse01.06.1990
Sist endretFOR-1990-05-25-401
Endrer
Gjelder forNamdalseid og Flatanger havnedistrikt og mellom Namdalseid og Namsos havnedistrikt, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelGrensene i sjøen, Namdalseid havnedistrikt m.v.

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 27. april 1990 i medhold av § 14 annet ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51. Fremmet av Fiskeridepartementet. I kraft 1. juni 1990 iflg. forskrift 25. mai 1990 nr. 401.

I

Grensen i sjøen mellom Namdalseid havnedistrikt og Flatanger havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter: 

I Namsfjorden:

UTM-koordinater i NGO kart-
serie M 711, sone ED-50 32 W
 PunktNordverdiØstverdi
 nr.
87160200601000
97162085599367

II

Grensen i sjøen mellom Namdalseid havnedistrikt og Namsos havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Namsenfjorden, Sundsråsa, Namsenfjorden, Lyngenfjorden:

UTM-koordinater i NGO kart-
serie M 711, sone ED-50 32 W
 PunktNordverdiØstverdi
 nr.
197160300601000
187156000603450
177154000605350
167151500605825
157149300605300
147149100605750
137151200610000
127151200612550
117150000613650
107146900613250
 97146645612540
 87142500611550
 77142000612100
 67139600609900
 57138985610310
 

I Åsgårdselva:

UTM-koordinater i NGO kart-
serie M 711, sone ED-50 32 W
 PunktNordverdiØstverdi
 nr.
 17133550607400
 27133600607300

III

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand på 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

IV

Den nye grense gjelder fra det tidspunkt som Fiskeridepartementet bestemmer.1

1I kraft 1. juni 1990 iflg. forskrift 25. mai 1990 nr. 401