Forskrift om utvidelse av Tønsberg havnedistrikt, Tønsberg kommune, Vestfold. Sjøkart nr. 2, 3 201 og 468, NGO kartserie M 711 blad nr. 1813 I og II.

DatoFOR-1990-06-11-419
PublisertII 1990 154
Ikrafttredelse01.08.1990
Sist endretFOR-1990-07-12-571
Endrer
Gjelder forTønsberg havnedistrikt, Vestfold.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
Rettet19.10.2005 (jf rettelse i Lt II 1990 63)
KorttittelForskrift om utvidelse, Tønsberg havnedistrikt

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann bestemmer Fiskeridepartementet 11. juni 1990: I kraft 1. august 1990 iflg. forskrift 12. juli 1990 nr. 571. 

Grensene i sjøen for Tønsberg havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Oslofjorden til Valløybukta:

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 V
NordverdiØstverdi
16579740583953
26580664585664
36576995588774
46569000587000
56568100585840
66569000584900
76566600584180
 

I farvannet Valløybukta - Træla - Vestfjorden

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 V
NordverdiØstverdi
86567750582960
96568520582660
106569000582070
116569814581426
126569950581170
136570850579520
146571000579500
156571000578900
166569870578500
176569869578399

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand på 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer.1

1I kraft 1. august 1990 iflg. forskrift 12. juli 1990 nr. 571.