Forskrift om fartsbegrensning, Jåsundet, Lyngdal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder. Sjøkart nr. 10.

DatoFOR-1991-02-14-101
PublisertII 1991 37
Ikrafttredelse15.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forJåsundet, Lyngdal og Lindesnes kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Jåsundet,

Kystdirektoratet har 14. februar 1991 med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 § 6 annet ledd og forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182 § 3 første ledd, godkjent Lyngdal kommunestyres vedtak av 6. september 1990, sak 157/90, om fartsbegrensning på maks. 5 knop i Jåsundet.

Sjøområdet som fartsbegrensningen omfatter er mellom Odden og Usnes og har slik avgrensing:

Usnes:  X  - 8345, Y - 64103
Odden:  X  - 8650, Y - 64685
Omregnet til:  N 58°04'18,23'', E 7°08'22,79''
og:  N 58°04'27,78'', E 7°08'58,58''

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51.

Ikrafttredelsesdato 1 - en måned etter innrykking i Norsk Lovtidend.