Forskrift om fartsbegrensninger i havneområdet på Sælør, Lyngdal kommune, Vest-Agder. Sjøkart nr. 11.

DatoFOR-1991-02-14-102
PublisertII 1991 37
Ikrafttredelse15.04.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forSælør, Lyngdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensninger, Lyngdal

Kystdirektoratet har 14. februar 1991 med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51, § 6 annet ledd og forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182, § 3 første ledd, godkjent Lyngdal kommunestyres vedtak av 6. september 1990, sak 159/90, om fartsbegrensning på maks 5 knop i havneområdet på Sælør. Fartsbegrensningen gjelder i havnen/vågen fra innseilingen ved odden utenfor kommunebryggen.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51.

Ikrafttredelsesdato 1 - en måned etter innrykking i Norsk Lovtidend.