Forskrift om endring av grensene i sjøen for Nøtterøy havnedistrikt, Nøtterøy kommune, Vestfold. N.G.O's kartserie M 711 blad nr. 1813 I, II og III. Sjøkart nr. 3.

DatoFOR-1991-03-04-173
PublisertII 1991 71
Ikrafttredelse01.03.1992
Sist endretFOR-1992-01-03-44
Endrer
Gjelder forNøtterøy havnedistrikt, Nøtterøy kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om Nøtterøy havnedistrikt, Nøtterøy

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann og delegering fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1991 nr. 28 bestemmer Kystdirektoratet 4. mars 1991: I kraft 1. mars 1992 iflg. forskrift 3. januar 1992 nr. 44. 

Grensene i sjøen for Nøtterøy havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Træla - Husøysund - Valløybukta:

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 V
NordverdiØstverdi
16569950581170
26569814581426
36569000582070
46568520582660
56567750582960
66566600584180
76569000584900
86568100585840
 

I farvannet Oslofjorden - Huikjæla:

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 V
NordverdiØstverdi
96569000587000
106565360587000
116564780585500
126564550585700
136563900586270
146562950586800
156562480587260
166560950588360
176558570588460
186557400586430
 

I farvannet Vrengen - Tjømekjæla:

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 V
NordverdiØstverdi
196559370581450
206560300580080
216560000579380
226559100579250
236559100578300
246556600578800
256555900578330
 

I farvannet Tønsbergfjorden - Vestfjorden:

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 V
NordverdiØstverdi
266555753576547
276556868576123
286557298576157
296557751576095
306557950576300
316564820577970
326565670578550
336567000578900
346569870578500
356571000578900
366571000579500
376570850579520
 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves Vrengen havnedistrikt med bestemmelser fastsatt ved kgl.res. av 27. februar 1925.