Forskrift om endring av grensene i sjøen for Stjørdal havnedistrikt, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag. N.G.O's kartserie M 711 blad nr. 1621 I og IV og nr. 1622 II og III. Sjøkart nr. 221.

DatoFOR-1991-03-11-175
PublisertII 1991 74
IkrafttredelseKystdir. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forStjørdal havnedistrikt, Stjørdal kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om Stjørdal havnedistrikt, Stjørdal

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann og delegering fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1991 nr. 28 bestemmer Kystdirektoratet 11. mars 1991: 

Grensene i sjøen for Stjørdal havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Stjørdalsfjorden - Stjørdalselva:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
17036 795592 96032
27039 560591 42032
37037 115595 24532
47036 995595 11532
 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves Stjørdal havnedistrikt med bestemmelser fastsatt av Fiskeridepartementet 15. november 1972.