Forskrift om endring av grensene i sjøen for Stord havnedistrikt, Stord kommune, Hordaland. N.G.O's kartserie M 711 blad nr. 1114 I og II og nr. 1214 IV. Sjøkart nr. 19.

DatoFOR-1991-03-11-177
PublisertII 1991 75
Ikrafttredelse01.07.1991
Sist endretFOR-1991-04-30-261
Endrer
Gjelder forStord havnedistrikt, Stord kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om Stord havnedistrikt

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann og delegering fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1991 nr. 28 bestemmer Kystdirektoratet 11. mars 1991: I kraft 1. juli 1991 iflg. vedtak 30. april 1991 nr. 261. 

Grensene i sjøen for Stord havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Langenuen - Laukhammarsundet:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
16647 895303 48532
26648 400304 30032
36643 250306 75032
46644 180308 44032
56641 200311 00032
 

I farvannet Hardangerfjorden - Bømlafjorden:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
66640 000312 35032
76633 000308 20032
86630 100307 65032
96627 080302 10032
106626 000301 50032
 

I farvannet Otterøysundet - Austre Spyssøysundet - Stokksund:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
116627 300299 55032
126626 600298 00032
136627 000297 15032
146633 150294 15032
156635 500293 45032
 

I farvannet Straumen - Nordre Dåfjorden:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
166636 095294 91032
176636 195295 05532
186636 000295 30032
196637 250295 32532
206638 310295 66032
216638 460295 98032
 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves Stord havnedistrikt med bestemmelser fastsatt av Fiskeridepartementet 10. mars 1978.