Forskrift om endring av grensene i sjøen for Tjøme havnedistrikt, Tjøme kommune, Vestfold. N.G.O's kartserie M 711 blad nr. 1813 II og III. Sjøkart nr. 2.

DatoFOR-1991-03-11-178
PublisertII 1991 77
Ikrafttredelse01.07.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjøme havnedistrikt, Tjøme kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om Tjøme havnedistrikt, Tjøme

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann og delegering fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1991 nr. 28 bestemmer Kystdirektoratet 11. mars 1991: 

Grensene i sjøen for Tjøme havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Oslofjorden - Færder:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
16557 400586 43032
26551 460586 42032
36549 610588 17032
46544 850588 14032
56542 940587 07032
66543 680581 22032
76544 630578 80032
 

I farvannet Tønsbergfjorden - Tjømekjela:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
86546 400578 50032
96547 970578 20032
106549 200578 00032
116553 185576 82332
126554 961576 64732
136555 753576 54732
146555 900578 33032
156556 600578 80032
166559 100578 30032
 

I farvannet Vrengen - Oslofjorden:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
176559 100579 25032
186560 000579 38032
196560 300580 08032
206559 370581 45032
216557 400586 43032
 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet1 bestemmer. Fra samme tidspunkt oppheves Krugebugten havnedistrikt med bestemmelser fastsatt ved kgl.res. av 9. november 1901.

1Fra 30 april 1992 iflg. forskrift 30 april 1992 nr. 378.