Forskrift om opprettelse av grenser i sjøen for Sør-Varanger havnedistrikt, Sør-Varanger kommune, Finnmark. N.G.O's kartserie M 711 blad nr. 2434 I, II, III og IV nr. 2534 III OG IV. Sjøkart nr. 115 og nr. 116.

DatoFOR-1991-03-11-179
PublisertII 1991 79
Ikrafttredelse01.05.1991
Sist endretFOR-1991-04-30-260
Endrer
Gjelder forSør-Varanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om Sør-Varanger havnedistrikt

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann og delegering fastsatt ved kgl.res. av 1. februar 1991 nr. 28 bestemmer Kystdirektoratet 11. mars 1991: I kraft 1. mai 1991 iflg. vedtak 30. april 1991 nr. 260. 

Grensene i sjøen for Sør-Varanger havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Varangerfjorden - Kobbholmfjorden:

PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
17770 800588 80035 W
27766 800603 70035 W
37761 300602 70035 W
47757 140626 67035 W
57753 010630 60035 W
67748 660646 10035 W
77747 400646 31035 W
  
PunktUTM-koordinater i N.G.O's
nr.kartserie M 711
NordverdiØstverdiUTM-sone i ED50
17773 315360 15036 W
27767 870374 59036 W
37762 500373 05036 W
47756 000396 50036 W
57751 500400 00036 W
67745 650415 00036 W
77744 380415 08036 W
 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer.