Forskrift om opprettelse av havnedistrikt i sjøen, Ballangen kommune, Nordland. N.G.O's kartserie M 711 blad 1231 I, 1331 I og IV. Sjøkart nr. 230.

DatoFOR-1991-04-05-191
PublisertII 1991 87
IkrafttredelseKystdir. bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forHavnedistrikt i sjøen, Ballangen kommune, Nordland
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om havnedistrikt i sjøen, Ballangen

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann og bemyndigelse av 22. februar 1991 fra Fiskeridepartementet bestemmer Kystdirektoratet 5. april 1991: 

Grensene i sjøen for Ballangen havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Tysfjorden - Vestfjorden

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 W
NordverdiØstverdi
17576050547100
27575700542600
37578750537500
47582250540600
57585450542400
 

I farvannet Ofotfjorden - Sildvika:

PunktUTM-koordinater i N.G.O.
nr.kartserie M 711, sone ED-50 32 V
NordverdiØstverdi
67584950547700
77592250564250
87592960571000
97591600584950
107588090584500
117587250584960
 

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene gjelder fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer.