Forskrift om fartsbegrensning i Kjøkøysundet, Kråkerøy kommune Østfold. (Sjøkart nr. 1)

DatoFOR-1991-05-14-318
PublisertII 1991 161
Ikrafttredelse14.07.1991
Sist endret
Endrer
Gjelder forKjøkøysundet, Kråkerøy kommune, Østfold
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Kjøkøysundet

Kystdirektoratet har 14. mai 1991 fastsatt følgende forskrift i medhold av § 6 annet ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 og Fiskeridepartementets forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182 § 3 annet ledd: 

Under fart i Kjøkøysundet, Kråkerøy kommune, Østfold fylke, sjøkart nr. 1 skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 8 knop.

Sjøområdet som fartsbegrensningen omfatter har slik avgrensning:

I nord en rett linje fra nordvestre punkt på Tangen, Kjøkøy, over Kjøkøysundet i nordvestlig retning til punkt X-128000, Y-13080, omregnet til (ED) N 50° 09'1,5'', E 10° 56' 53,2''.

I sør av en rett linje fra sørspissen av Tangen, Kråkerøy, i sørlig retning til nordspissen av Bukkholmen, videre i nordøstlig retning til nordspissen av Håholmen og videre østover til skjæringspunktet mellom nordsiden av Puttesund bro og Kjøkøy.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes med bøter, jfr § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51.

Ikrafttredelsesdato: 1 - en måned etter innrykking i Norsk Lovtidend.