Forskrift om fastsettelse av havnedistrikt i sjøen, Farsund kommune, Vest-Agder. Kartserie M 711 blad nr. 1311 II, III og 1411 III sjøkart nr. 11 og 12.

DatoFOR-1991-12-05-986
PublisertII 1992 4
Ikrafttredelse01.04.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forFarsund kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§14
Kunngjort
KorttittelForskrift om havnedistrikt, Farsund

I medhold av § 14 annet ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann og bemyndigelse av 22. februar 1991 fra Fiskeridepartementet bestemte Kystdirektoratet 5. desember 1991 følgende: 

Grensene i sjøen for Farsund havnedistrikt skal være rette linjer mellom følgende punkter:

I farvannet Åptafjorden - Lyngdalsfjorden:

PunktUTM-koordinater i Statens
nr.kartverk kartserie
M 711, sone ED-50 32 W
NordverdiØstverdi
16447 730374 528
26447 005374 575
36445 525375 640
46444 850378 657
56444 540378 590

I farvannet Rossfjorden - grunnlinjen

PunktUTM-koordinater i Statens
nr.kartverk kartserie
M 711, sone ED-50 32 W
NordverdiØstverdi
66438 730381 420
76438 425382 550
86437 000381 020
96431 200376 870Grunnlinjen
 

I farvannet Grunnlinjen - Listafjorden:

PunktUTM-koordinater i Statens
nr.kartverk kartserie
M 711, sone ED-50 32 W
NordverdiØstverdi
106437 594362 629Grunnlinje pkt. 103
116437 833362 108Grunnlinje pkt. 102
126439 135360 098Grunnlinje pkt. 100
136440 807358 289Grunnlinje pkt.  99
146441 888357 550Grunnlinje pkt.  98
156443 730356 256Grunnlinje pkt.  97
166448 625362 914Grunnlinjen
 

I farvannet Listafjorden - Stolsfjorden - Fedafjorden

PunktUTM-koordinater i Statens
nr.kartserie kartserie
M 711, sone ED-50 32 W
NordverdiØstverdi
176452 100359 000
186452 800362 680
196454 800364 825
206455 470366 770
215456 530367 820
226456 750368 450
236456 310368 585

Unntatt fra havnedistriktet er farvannet utenfor Forsvarets stasjoner og anlegg (eiendom) i en avstand av 50 meter fra høyeste ordinære spring høyvannslinje.

De nye grensene er gjort gjeldende fra 1. april 1992.

Fra samme tidspunkt oppheves Farsund havnedistrikt fastsatt ved lov av 12. mai 19671.

1.Opphevet i lov om havner og farvann m.v. av 8. juni 1984 nr. 51.