Forskrift om trafikkregulering ved innseiling til og utseiling fra Vesterhavnen, Kristiansand kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1992-03-13-227
PublisertII 1992 112
Ikrafttredelse15.05.1992
Sist endret
Endrer
Gjelder forVesterhavnen, Kristiansand kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6.
Kunngjort
KorttittelForskrift om trafikkregulering i Vesterhavnen

Følgende forskrift om trafikkregulering ved innseiling til og utseiling fra Vesterhavnen i Kristiansand fastsatt av Fiskeridepartementet 13. mars 1992 i medhold av § 6 andre ledd i lov av 8. juni 1984 nr. 51:

§ 1.Denne forskrift gjelder for fartøyer med største lengde over 15 meter.
§ 2.Innseiling til Vesterhavnen og utseiling fra Vesterhavnen skal foregå i seilleden mellom Odderøya og Dybingen.
§ 3.Kristiansand havnevesen kan i spesielle tilfeller gi fartøy tillatelse til å bruke Steinsundet mellom Andøya og Bragdøya.
§ 4.Forskriften her trer i kraft når Kystdirektoratet bestemmer.1
1Fra 15 mai 1992 iflg. forskrift 10 april 1992 nr. 261.