Forskrift om fartsbegrensning indre havn i Bodø havnedistrikt, Bodø kommune, Nordland.

DatoFOR-1993-03-02-162
PublisertII 1993 119
Ikrafttredelse01.05.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø havnedistrikt, Nordland
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Bodø havnedistrikt

Fastsatt av Bodø bystyre 11. februar 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd, og forskrift om fartsbegrensninger i sjøen av 30. desember 1988 nr. 1182 § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 2. mars 1993. 

Fartsbegrensning er på maks. 5 knop i Bodø indre havn.

Fartsbegrensningen gjelder havneområdet i indre havn innenfor en rett linje trukket mellom nordspissen av molo og sydvestspissen av Nyholmen.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. § 28 i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51.

Forskriften trer i kraft 1. mai 1993.