Forskrift om fartsbegrensning i Harkmarksfjorden, sjøkart nr. 10, Mandal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1993-05-10-1422
PublisertAvd II 1994 Nr. 4
Ikrafttredelse01.07.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarkmarksfjorden, Mandal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning, Mandal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 10. mai 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd, og Fiskeridepartementes forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 § 3 annet ledd om fartsbegrensninger i sjøen.

I

Under fart i Harkmarksfjorden, Mandal kommune, Vest Agder fylke, sjøkart nr. 10 skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 7 knop. Fartsbegrensningen gjelder sjøområdene i hele Harkmarksfjorden innenfor Brødøy avgrenset av en rett linje trukket rettvisende øst fra nordspissen av Brødøy til land ved Ås i Åssundet og en øst-vest linje trukket over skjæret i Smalsundet på vestsiden av Brødøy.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 28.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 1994.