Forskrift om fartsbegrensning i Mjosundet (sjøkart nr. 371), Aure kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1993-08-03-869
PublisertAvd II 1993 Nr. 8
Ikrafttredelse01.09.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forAure kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i Mjosundet

Fastsatt av Kystdirektoratet 3. august 1993 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd og Fiskeridepartementets forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd. 

Under fart i Mjosundet, Aure kommune, Møre og Romsdal fylke, sjøkart nr. 37 skal fartøyer på strekningen mellom en rett linje mellom Giset og Rotøyskaget i nord og en rett linje mellom Høgseggnasen og Oksebåsen i syd, gå med redusert fart, ikke over 4 knop.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. § 28 i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann.

Forskriften trer i kraft 1. september 1993.