Forskrift om fartsbegrensning på Drammenselva, Nedre Eiker kommune, Buskerud.

DatoFOR-1993-09-01-889
PublisertAvd II 1993 Nr. 8
Ikrafttredelse15.10.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forNedre Eiker kommune, Buskerud.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning på Drammenselva

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 1. september 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd.

I

Under fart på Drammenselva i Nedre Eiker kommune, Buskerud fylke, på strekningen mellom Drammens kommunegrense i øst og Øvre Eiker kommune i vest, skal fartøyer gå med redusert fart, ikke over 5 knop. 

Unntaksbestemmelse:

Start og landing med sjøfly unntas fra fartsbegrensningen.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter jf. § 28 i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann.

II

Forskriften trer i kraft 15. oktober 1993.