Forskrift om fartsbegrensning i Hyndøyvågen, Frosta kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1993-10-01-983
PublisertAvd II 1993 Nr. 9
Ikrafttredelse01.12.1993
Sist endret
Endrer
Gjelder forFrosta kommune, Nord-Trøndelag.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3, LOV-2009-04-17-19-§64
Kunngjort
KorttittelForskrift om fartsbegrensning i Hyndøyvågen

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kystdirektoratet 1. oktober 1993 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann § 6 annet ledd og forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 annet ledd.

I

Under fart i Hyndøyvågen, Frosta kommune, Nord-Trøndelag fylke, sjøkart nr. 130 skal fartøyer innenfor en rett linje mellom østre punkt på Korsneset og sørøstre punkt på Geitberget, gå med redusert fart, ikke over 5 knop.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter, jf. lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 § 28.

II

Forskriften trer i kraft 1. desember 1993.