Forskrift om fartsbegrensning i Kvinaelven, Kvinesdal kommune, Vest-Agder.

DatoFOR-1994-04-05-280
PublisertAvd II 1994 Nr. 3
Ikrafttredelse01.06.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvinesdal kommune, Vest-Agder.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§6, FOR-1988-12-30-1182-§3
Kunngjort
KorttittelForskr om fartsbegrensning Kvinaelven, Kvinesdal

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Kvinesdal kommunestyre 17. juni 1992 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 6 annet ledd jfr forskrift av 30. desember 1988 nr. 1182 om fartsbegrensninger i sjøen § 3 første ledd. Stadfestet av Kystdirektoratet 5. april 1994.

I

Det innføres fartsbegrensning på maks 3 knop i Kvinaelven innenfor en rett linje trukket mellom det vestre punkt på Guseneset og det sydvestre punkt på Laksemannen ved Øye.

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av forskriften straffes med bøter jfr. lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 28.

II

Forskriften trer i kraft 1. juni 1994.