Forskrift om reglement for drift av charterbåter innen Asker havnedistrikt, Akershus.

DatoFOR-1994-05-25-611
PublisertAvd II 1994 Nr. 5
Ikrafttredelse22.08.1994
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker havnedistrikt
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§16
Kunngjort
KorttittelForskrift om charterbåter, Asker

Fastsatt av Asker kommunestyre 25. mai 1994 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 16 annet ledd. 

For drift av charterbåter innen Asker havnedistrikt gjelder følgende vilkår:

1.Eieren av charterbåten (eventuelt operatøren) må ha alle nødvendige offentlige tillatelser, herunder passasjersertifikat og navigasjonssertifikat for båtførere.
2.Charterbåtene må benytte godkjent renovasjonsordning og dekke omkostningene for denne.
3.Det forutsettes at operatørene på charterbåtene har gjennomgått sikkerhetskurs tilsvarende Oslo havnevesens sikkerhetskurs før sesongstart.
4.Gjeldende trafikkmerking innen havneområdet må overholdes.
5.Det er ikke tillatt med støyende musikk mens båten befinner seg innenfor Asker havnedistrikt.
6.Asker havnestyre kan nekte charterbåter å trafikkere innen Asker havnedistrikt hvis havnereglementet eller reglementet for drift av charterbåter blir brutt.