Forskrift om forlenget frist for avvikling av tonnasjeavgift, Narvik, Rana, Odda og Sauda kommuner, Nordland, Hordaland og Rogaland.

DatoFOR-1999-01-08-42
PublisertII 1999 30
Ikrafttredelse08.01.1999
Sist endret
Endrer
Gjelder forNarvik, Rana, Odda og Sauda kommuner, Nordland, Hordaland og Rogaland.
HjemmelLOV-1984-06-08-51
Kunngjort
KorttittelForskrift om tonnasjeavgift, Narvik mm

Fastsatt ved kgl.res. 8. januar 1999 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. Fremmet av Fiskeridepartementet. 

I medhold av § 23 tredje ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 nr. 51 gis Narvik, Odda, Sauda og Rana kommuner samtykke til å kreve opp tonnasjeavgift etter de samme satser som i 1984 frem til utgangen av år 2002.