Forskrift om opphevelse av forskrifter om lokal fartsbegrensning, Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold.

DatoFOR-1999-11-25-1234
PublisertII 1999 571
IkrafttredelseKystverket bestemmer
Sist endret
Endrer
Gjelder forAsker, Bergen, Brunlanes, Bærum, Eidsvoll, Eigersund, Fjell, Frogn, Hurdal, Lyngdal, Mandal, Moland, Nannestad, Nesodden, Onsøy, Rygge, Sandefjord, Sigdal, Tjølling, Tune og Ås kommuner, Mjøsa, Akershus, Buskerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, Rogaland, Vest-Agder, Vestfold og Østfold
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§506, LOV-1994-06-24-39-§512, FOR-1978-12-01-1, FOR-1975-12-01-5
Kunngjort
KorttittelOpph. av forskrifter om lokal fartsbegrensning

Kapitteloversikt:

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 25. november 1999 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 506 (1), jf. § 512 første ledd, jf. kgl.res. 1. desember 1978, jf. forskrift 1. desember 1975 nr. 5 om forebygging av sammenstøt på sjøen, regel 40.

I

Sjøfartsdirektoratet opphever følgende lokale fartsforskrifter fastsatt i medhold av sjøloven og sjøveisreglene.

-Forskrift 15 mai 1968 nr. 3619 om fartsbegrensning for maskindrevne fartøyer som ferdes mellom øyer og langs land innenfor Asker kommunes grenser, Akershus.
-Forskrift 21 oktober 1968 nr. 36171 om fartsbegrensning for maskindrevne fartøyer som ferdes på Nidelven innenfor Øyestad og Hisøy kommuner, Aust-Agder.
-Forskrift 3 juli 1970 nr. 3616 om fartsgrenser i Viksfjord, Tjølling kommune, Vestfold.
-Forskrift 18 august 1971 nr. 30421 om fartsgrenser for fartøyer i Moland kommune, Aust-Agder.
-Forskrift 3 jaunar 1972 nr. 30452 om fartsgrenser for fartøy i Nøtterøy kommune, Vestfold.
-Forskrift 1 februar 1972 nr. 30462 om fartsgrenser for fartøyer i Tjøme kommune, Vestfold.
-Forskrift 3 november 1972 nr. 3223 om fartsgrenser for fartøyer i Hallangspollen i Frogn kommune, Akershus.
-Forskrift 3 november 1972 nr. 3222 om fartsgrenser i Strømsundet og Slevikkilen i Onsøy kommune, Østfold.
-Forskrift 14 september 1973 nr. 3613 om fartsgrenser for fartøyer på Mjøsa, Gudbrandsdalslågen og Vorma, Akershus, Hedmark og Oppland.
-Forskrift 22 april 1976 nr. 3612 om fartsgrenser for fartøyer i Kråkefjorden, Soneren og Solevann, Sigdal kommune, Buskerud.
-Forskrift 25 juni 1976 nr. 3611 om fartsgrenser for fartøyer i Lygrefjorden i Eigersund kommune, Rogaland.
-Forskrift 25 juni 1976 nr. 3610 om fartsgrenser for fartøyer i Stafsengkilen og Trekvartsundet i Hvaler kommune, Østfold.3
-Forskrift 13 august 1976 nr. 3609 om fartsgrenser for motordrevne fartøyer i Tunevannet i Tune kommune, Østfold.
-Forskrift 4 april 1977 nr. 3608 om fartsgrense for fartøyer i Sandefjorden i Sandefjord kommune, Vestfold.
-Forskrift 28 juli 1977 nr. 3048 om fartsgrenser for fartøyer i Hurdalsjøen, Sundgapet, Andelva m.v. i Hurdal, Nannestad og Eidsvoll kommuner, Akershus.
-Forskrift 19 oktober 1977 nr. 3607 om fartsgrenser for fartøyer i Longumvannet i Moland kommune, Aust-Agder.
-Forskrift 24 januar 1978 nr. 3606 om fartsgrense for fartøyer i Bunnefjorden i Ås og Frogn kommuner, Oslo og Akershus.
-Forskrift 27 februar 1978 nr. 3605 om fartsgrense for fartøyer i Farrisvannet, Brunlanes kommune, Vestfold.
-Forskrift 25 mai 1978 nr. 3604 om fartsgrense for fartøyer i bukten ved Oddane utenfor Nevlunghavn i Brunlanes kommune, Vestfold.
-Forskrift 30 mai 1978 nr. 3603 om fartsgrense for fartøyer i Ramsvågen i Mandal kommune, Vest-Agder.
-Forskrift 22 september 1978 nr. 36024 om fartsgrenser for fartøyer i sundet mellom Killingholmen og Skogsborg i Røyken kommune, Buskerud.
-Forskrift 10 oktober 1978 nr. 3049 om fartsgrense i Austrevågen i Bergen kommune, Hordaland.
-Forskrift 13 oktober 1978 nr. 3601 om fartsgrenser for fartøyer i Skogsfjorden, Mandal kommune, Vest-Agder.
-Forskrift 8 desember 1978 nr. 3599 om fartsgrenser for fartøyer i Håkavika i Tjølling kommune, Vestfold.
-Forskrift 29 desember 1978 nr. 35984 om fartsgrenser for fartøyer i Nærsnesbukta, Røyken kommune, Buskerud.
-Forskrift 2 juni 1980 nr. 3597 om fartsgrenser for fartøyer i Evjesund, Rygge kommune, Østfold.
-Forskrift 21 november 1980 nr. 35965 om fartsgrenser for fartøyer i Sandebukta, Sande kommune, Vestfold.
-Forskrift 16 mars 1981 nr. 4219 om fartsbegrensning for fartøyer ved Nesodden, Nesodden kommune, Akershus.
-Forskrift 4 august 1981 nr. 3050 om begrenset fart for fartøyer innen Bærum havnedistrikt, Bærum kommune, Akershus.
-Forskrift 28 oktober 1981 nr. 4217 om fartsgrense og seilingsled for fartøyer i Hetlevikstraumen og bukten utenfor ved Haakonsvern i Bergen kommune, Hordaland.
-Forskrift 25 november 1981 nr. 3051 om fartsgrenser for fartøyer i Rakkesundet i Brunlanes kommune, Vestfold.
-Forskrift 25 november 1981 nr. 4216 om nedsett fart i Straumsundet, Fjell kommune, Hordaland.
-Forskrift 2 desember 1982 nr. 1736 om fartsgrense for fartøyer i Rørvikbukta, Rygge kommune, Østfold.
-Forskrift 1 mars 1983 nr. 529 om fartsgrenser for fartøyer i Skjernøysund, Mandal kommune, Vest-Agder.
-Forskrift 1 oktober 1984 nr. 1712 om fartsbegrensning for fartøyer langs kysten av Frogn kommune, Akershus.
-Forskrift 25 juli 1985 nr. 179 om fartsgrenser for fartøyer i Skogøysundet, Mandal kommune, Vest-Agder.
-Forskrift 25 juli 1985 nr. 1597 om fartsgrenser for fartøy ved Bærøy i Rosfjorden, Lyngdal kommune, Vest-Agder.
1Opphevet fra 1 aug 2001, jf. forskrift 5. juli 2001 nr. 786 om fartsbegrensning for fartøy i Arendal havnedistrikt, Aust-Agder.
2Opphevet fra 1 juni 2010, jf. forskrift 19 april 2010 nr. 574 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 2, 3 og 468, Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke kommuner, Vestfold.
3Opphevet fra 15 juni 2008, jf. forskrift 14 mars 2008 nr. 294 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 1 og 470, Hvaler kommune, Østfold.
4Opphevet fra 1 juli 2006, jf. forskrift 19 juni 2006 nr. 654 om om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 4 og 402, Røyken kommune, Buskerud.
5Opphevet fra 1 mai 2013, jf. forskrift 15 mars 2013 nr. 305 om fartsbegrensning i sjøen, sjøkart nr. 3, Horten, Re, Holmestrand og Sande kommuner, Vestfold

II

Fartsforskriftene oppheves fra det tidspunkt Kystdirektoratet bestemmer.