Forskrift om havneavgifter for Sunndalsøra havnedistrikt, Sunndal kommune, Møre og Romsdal.

DatoFOR-2001-06-12-775
PublisertII 2001 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2001
Sist endret
EndrerFOR-1997-01-01
Gjelder forSunndal kommune, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§21
Kunngjort11.07.2001
KorttittelForskrift om havneavgifter for Sunndalsøra

Fastsatt av Sunndal kommunestyre 12. juni 2001 med hjemmel i lov av 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 21. 

Det er fastsatt forskrift om havneavgifter for Sunndalsøra havnedistrikt.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2001, samtidig oppheves forskrift av 1. januar 19971 om havneavgifter, Sunndalsøra.

Forskriften kan fås i sin helhet ved henvendelse til Sunndal kommune, postboks 74, 6601 Sunndalsøra, tlf. 71699000 eller e-post: postmottak.drift@sunndal.kommune.no.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.