Forskrift om grense mellom elv og sjø i Rombaksbotn, Narvik kommune, Nordland.

DatoFOR-2003-04-10-681
PublisertII 2003 hefte 3
Ikrafttredelse12.07.2003
Sist endret
Endrer
Gjelder forNarvik kommune, Nordland.
HjemmelLOV-1992-05-15-47-§31, FOR-1996-01-19
Kunngjort12.06.2003
KorttittelForskr. om grense elv/sjø, Rombaksbotn, Narvik

Fastsatt av Narvik kommune 10. april 2003 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 31 og delegeringsvedtak av 19. januar 1996. 

Grense mellom elv og sjø i Rombaksbotn fastsettes ved en rett linje (utenfor marbakken) fra kaia på nordsida til berget sør for utløpet til Rombakselva, jf. kart1 i saken.

1Kart utelatt.