Forskrift og regulativ for Hareid Hamnedistrikt, Hareid kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2009-12-17-1835
PublisertII 2009 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2010
Sist endret
EndrerFOR-2008-12-17-1615
Gjelder forHareid kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§22, LOV-1984-06-08-51-§24, FOR-1994-12-02-1070, FOR-1994-12-02-1077, FOR-2009-12-09-1488
Kunngjort14.01.2010   kl. 14.20
KorttittelForskrift og regulativ for Hareid Hamnedistrikt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Hareid kommunestyre 17. desember 2009 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 51 om havner og farvann m.v. § 22 og § 24, forskrift 2. desember 1994 nr. 1070 om hvilke kostnader m.v. de forskjellige havneavgifter skal dekke og forskrift 2. desember 1994 nr. 1077 om havneavgifter, beregning og beregningsgrunnlag, oppbygging, oppkreving, kostnadsregistrering m.v. og midlertidig forskrift 9. desember 2009 nr. 1488 om havneavgifter som ledd i en overgangsordning.

I

Det er fastsatt forskrift og regulativ for Hareid hamnedistrikt. Regulativet kan fåes i sin helhet fra Hareid kommune, Rådhusplassen 5, 6060 Hareid. Regulativet finnes også på kommunens hjemmeside: www.hareid.kommune.no.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2010. Fra samme tid oppheves forskrift og regulativ 17. desember 2008 nr. 1615 for Hareid hamnedistrikt, Hareid kommune, Møre og Romsdal.