Forskrift om fartsbegrensning i sjøen i Ytre Hvaler nasjonalpark, sjøkart nr. 1, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2011-05-03-448
PublisertII 2011 hefte 2
Ikrafttredelse01.06.2011
Sist endret
Endrer
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelFOR-2009-12-15-1546-§4, LOV-2009-04-17-19
Kunngjort05.05.2011   kl. 14.40
KorttittelForskrift om fart i sjøen, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler formannskap 24. mars 2011 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann. Stadfestet av Kystverkets hovedkontor 3. mai 2011 med hjemmel i forskrift 15. desember 2009 nr. 1546 om fartsbegrensninger i sjø, elv og innsjø § 4 første ledd.

§ 1.(fartsbegrensning)

I Ytre Hvaler nasjonalparks sjøområde er 5 knop høyeste tillatte hastighet i følgende farvann: 

a)Seilø/Alholmene, innenfor linjer trukket mellom posisjonene
1.59° 7,383′ N, 10° 52,022′ Ø (Seiløs østligste odde)
2.59° 7,482′ N, 10° 52,100′ Ø (skjær ved Seiløystanga)
3.59° 7,560′ N, 10° 51,941′ Ø (i sjøen ved nordligste odde på Seilø)
4.59° 7,658′ N, 10° 51,619′ Ø (i sjøen nordøst for Fleskekollen)
5.59° 7,726′ N, 10° 51,137′ Ø (skjær nordøst for Grindskjær)
6.59° 7,716′ N, 10° 51,022′ Ø (nordlig odde på Grindskjær)
7.59° 7,683′ N, 10° 50,861′ Ø (vestlig odde på Knubben/Grindskjær)
8.59° 7,443′ N, 10° 50,721′ Ø (vestlig punkt på Svartskjær)
9.59° 7,359′ N, 10° 50,523′ Ø (nordvestlig odde på Skjelholmen)
10.59° 6,934′ N, 10° 49,978′ Ø (sydvestre odde Mosterskjær)
11.59° 6,735′ N, 10° 50,650′ Ø (i sjøen sydøst for Knubben/Alholmen syd)
12.59° 6,889′ N, 10° 51,181′ Ø (i sjøen syd og midt i Seiløsundet)
13.59° 6,996′ N, 10° 51,414′ Ø (nes i Seiløsundet). 
b)Langholmsund, i nord innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 6,265′ N, 10° 49,955′ Ø (odde/Skjær vest på Høyholmen)
2.59° 6,266′ N, 10° 49,941′ Ø (nord på holme vest for Høyholmen)
3.59° 6,236′ N, 10° 49,914′ Ø (syd på holme vest for Høyholmen)
4.59° 6,206′ N, 10° 49,809′ Ø (Langholmens nordligste odde),

og i syd innenfor en linje trukket mellom posisjonene

5.59° 5,889′ N, 10° 49,534′ Ø (Langholmens sydligste odde)
6.59° 5,717′ N, 10° 49,609′ Ø (i sjøen utenfor Svana)
7.59° 5,703′ N, 10° 49,676′ Ø (sydligste skjær ved Svana)
8.59° 5,740′ N, 10° 49,752′ Ø (odde sydvest i Stolen). 
c)Kuvauen-Slettevik, innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 5,444′ N, 10° 50,215′ Ø (syd på Kuvau-odden)
2.59° 4,966′ N, 10° 50,417′ Ø (skjær syd for Slettevik)
3.59° 4,938′ N, 10° 50,541′ Ø (odde vest på Guttormstangen). 
d)Guttormsvauen/Mølodden, innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 4,785′ N, 10° 50,576′ Ø (sydvestlige odde på Guttormstangen)
2.59° 4,406′ N, 10° 50,751′ Ø (øst på skjær syd for Mølodden)
3.59° 4,384′ N, 10° 50,814′ Ø (syd på skjær syd for Mølodden)
4.59° 4,452′ N, 10° 50,995′ Ø (odde øst av stranda på Mølodden). 
e)Ytre del av Utgårdskilen og Østre kilen, i vest innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 4,203′ N, 10° 51,377′ Ø (odde syd på Bastangen)
2.59° 4,073′ N, 10° 51,930′ Ø (sydvestligste odde Sauholmen),

og i øst innenfor en linje trukket mellom posisjonene

3.59° 4,069′ N, 10° 52,511′ Ø (sydøstlige odde Sauholmen)
4.59° 4,066′ N, 10° 52,441′ Ø (sydligste odde Stangholmen). 
f)Akerøy/Vesleøy, innenfor linjer trukket mellom posisjonene
1.59° 3,062′ N, 10° 53,785′ Ø (nordlig odde Festningsholmen)
2.59° 3,224′ N, 10° 53,369′ Ø (i sjøen øst for Trelltangen)
3.59° 3,447′ N, 10° 52,677′ Ø (i sjøen nord for Nordøytangen)
4.59° 3,351′ N, 10° 52,194′ Ø (i sjøen vest for skjær nordvest for Akerøy)
5.59° 2,984′ N, 10° 51,713′ Ø (i sjøen nordvest for Vesleøy)
6.59° 2,861′ N, 10° 51,552′ Ø (i sjøen vest for Vesleøy)
7.59° 2,810′ N, 10° 51,570′ Ø (i sjøen vest for Vesleøy)
8.59° 2,741′ N, 10° 51,663′ Ø (i sjøen sydvest for Vesleøy)
9.59° 2,681′ N, 10° 51,823′ Ø (i sjøen syd for Vesleøy)
10.59° 2,458′ N, 10° 52,307′ Ø (i sjøen sydvest for skjær vest for Øyskjæra)
11.59° 2,313′ N, 10° 52,476′ Ø (i sjøen sydvest for småskjær sydvest for Øyskjæra)
12.59° 2,215′ N, 10° 53,050′ Ø (i sjøen syd for sydligste punkt på Øytangen)
13.59° 2,230′ N, 10° 53,185′ Ø (i sjøen syd for Øytangen)
14.59° 2,342′ N, 10° 53,488′ Ø (i sjøen øst av sydøstlig odde på Akerøya)
15.59° 2,380′ N, 10° 53,565′ Ø (i sjøen øst av sydøstlig odde på Akerøya)
16.59° 2,638′ N, 10° 53,833′ Ø (i sjøen øst for Akerøy på høyde med Svartskjær). 
g)Skipstadkilen/Vikerkilen, innenfor linjer trukket mellom posisjonene
1.59° 3,069′ N, 10° 55,354′ Ø (odde vest i Huserstøet)
2.59° 2,934′ N, 10° 55,262′ Ø (i sjøen sydvest for Knubben)
3.59° 2,454′ N, 10° 55,937′ Ø (skjær syd for Fløsken)
4.59° 2,330′ N, 10° 56,033′ Ø (odde nordvest på Skinnarholmen)
5.59° 2,118′ N, 10° 56,263′ Ø (Skinnarholmens sydlige odde)
6.59° 2,110′ N, 10° 56,425′ Ø (skjær øst for Skinnarholmens sydlige odde). 
h)Filletassen, innenfor linjer trukket mellom posisjonene
1.59° 3,487′ N, 10° 58,771′ Ø (i sjøen nord i Filletassundet)
2.59° 3,569′ N, 10° 58,926′ Ø (i sjøen syd i Filletassundet)
3.59° 3,706′ N, 10° 58,862′ Ø (Filletassens sydøstligste odde)
4.59° 3,853′ N, 10° 58,643′ Ø (odde nordvest på Filletassen)
5.59° 3,855′ N, 10° 58,544′ Ø (i sjøen vest for Styve)
6.59° 3,794′ N, 10° 58,525′ Ø (i sjøen nordvest for Styve)
7.59° 3,686′ N, 10° 58,575′ Ø (i sjøen nordøst for Styve). 
i)Ørekroken/Storesand, i nord innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.59° 1,714′ N, 11° 0,382′ Ø (i sjøen nord i Filletassundet)
2.59° 1,594′ N, 11° 0,440′ Ø (vestlig punkt på Vadholmtangen),

og i syd innenfor en linje trukket mellom posisjonene

3.59° 1,536′ N, 11° 0,441′ Ø (odde sydvest på Vadholmtangen)
4.59° 1,360′ N, 11° 0,547′ Ø (skjær i innløpet til Storesand)
5.59° 1,268′ N, 11° 0,694′ Ø (odde vest på Sjursholmen). 
j)Børholmen-Kaffebukta, Herføl, innenfor linjer trukket mellom posisjonene
1.59° 0,443′ N, 11° 2,885′ Ø (ytterst på smal odde ved Kupallen)
2.59° 0,574′ N, 11° 2,651′ Ø (Ekholmflu)
3.59° 0,701′ N, 11° 2,451′ Ø (odde i Børholmenbukta)
4.59° 0,675′ N, 11° 2,141′ Ø (Børholmens vestligste odde)
5.59° 0,492′ N, 11° 1,973′ Ø (skjær nord for Holmengrå)
6.59° 0,396′ N, 11° 1,772′ Ø (nordlige del av Slengeskjær)
7.59° 0,267′ N, 11° 1,638′ Ø (i sjøen nordvest for Fløyholmen)
8.58° 59,942′ N, 11° 1,640′ Ø (odde sydvest på Fløyholmen)
9.58° 59,820′ N, 11° 1,804′ Ø (skjær mellom Torkeskjær og Hytteskjærene)
10.58° 59,513′ N, 11° 2,080′ Ø (odde syd for Nordvestbukta),

og utenfor en linje trukket mellom posisjonene

11.58° 59,830′ N, 11° 2,602′ Ø (skjær nord i Rognhavn)
12.58° 59,822′ N, 11° 2,437′ Ø (skjær i Rognhavnbukta)
13.58° 59,769′ N, 11° 2,316′ Ø (i sjøen i Kaffebukta)
14.58° 59,727′ N, 11° 2,340′ Ø (odde syd i Kaffebukta). 
k)Gylteholmene/Smalsund, innenfor en linje trukket mellom posisjonene
1.58° 59,407′ N, 11° 3,630′ Ø (østligste odde på Stormon)
2.58° 59,433′ N, 11° 3,858′ Ø (i sjøen nord for Mellom og Østre Gylteholmen)
3.58° 59,377′ N, 11° 3,980′ Ø (i sjøen nordøst for Østre Gylteholmen)
4.58° 59,271′ N, 11° 3,897′ Ø (i sjøen utenfor skjær sydøst for Østre Gylteholmen)
5.58° 59,161′ N, 11° 3,779′ Ø (i sjøen sydøst for Havkattskjær)
6.58° 59,107′ N, 11° 3,514′ Ø (i sjøen syd for nordre Sekkeskjæra)
7.58° 59,203′ N, 11° 3,155′ Ø (sydvestre odde på Stormonhue). 
l)Tisler/Møren, innenfor linjer trukket mellom posisjonene:
1.58° 58,637′ N, 10° 57,712′ Ø (båe sydøst for Hestebukta)
2.58° 58,890′ N, 10° 58,398′ Ø (i sjøen syd for Møren)
3.58° 58,991′ N, 10° 58,515′ Ø (i sjøen sydøst for Møren)
4.58° 59,069′ N, 10° 58,551′ Ø (i sjøen øst for Møren)
5.58° 59,110′ N, 10° 58,524′ Ø (i sjøen øst for Møren)
6.58° 59,142′ N, 10° 58,379′ Ø (i sjøen nordøst for Møren)
7.58° 59,163′ N, 10° 58,222′ Ø (i sjøen nord for Møren)
8.58° 59,145′ N, 10° 58,138′ Ø (i sjøen nordvest for Møren)
9.58° 59,262′ N, 10° 57,786′ Ø (båe øst for Store Ølbergholmen)
10.58° 59,279′ N, 10° 57,684′ Ø (i sjøen øst for Store Ølbergholmen)
11.58° 59,306′ N, 10° 57,663′ Ø (i sjøen nordøst for Store Ølbergholmen)
12.58° 59,326′ N, 10° 57,584′ Ø (i sjøen nord for Store Ølbergholmen)
13.58° 59,322′ N, 10° 57,465′ Ø (i sjøen nordvest for Store Ølbergholmen)
14.58° 59,295′ N, 10° 57,430′ Ø (i sjøen vest for Store Ølbergholmen)
15.58° 59,270′ N, 10° 57,097′ Ø (båe vest for Lille Ølbergholmen)
16.58° 59,218′ N, 10° 56,950′ Ø (i sjøen vest for Flatskjær)
17.58° 58,969′ N, 10° 56,650′ Ø (båe vest for Hytteholmen)
18.58° 58,711′ N, 10° 56,759′ Ø (Kilholmens sydvestre odde)
19.58° 58,537′ N, 10° 57,031′ Ø (i sjøen utenfor skjær vest for Kløveren)
20.58° 58,481′ N, 10° 57,331′ Ø (i sjøen syd for Kløveren)
21.58° 58,480′ N, 10° 57,512′ Ø (i sjøen sydøst for Kløveren)
§ 2.(unntaksbestemmelse)

Forskriften gjelder ikke for

a)forsvarets, politiets, tollvesenets og brannvesenets fartøyer, samt losfartøyer og ambulansefartøyer,
b)fartøyer med lege om bord,
c)fartøyer i sjøredningstjenesten,

hvor overskridelse av fartsbegrensningen er nødvendig for å få utført utrykningen eller oppdraget.

Fartøyer som nevnt i første ledd, skal om mulig vise varsellys eller på annen måte varsle om utrykningen eller oppdraget.

§ 3.(dispensasjon)

Kommunestyret kan gi dispensasjon fra forskriftens bestemmelser. Dispensasjon kan bare skje etter begrunnet søknad. Dispensasjon skal videre bare skje i særlige tilfeller og det skal legges vekt på at det ikke ved bølgeslag eller på annen måte oppstår skade eller fare for skade på personer, herunder badende, andre fartøyer, farvannets strandlinjer, kaier, akvakulturanlegg eller omgivelsene for øvrig.

Dispensasjon skal gjøres tidsbegrenset.

Kommunestyret kan delegere myndighet etter første ledd til havnestyret.

Innvilgelse eller avslag på søknad om dispensasjon kan påklages. Kystverkets hovedkontor er klageinstans for vedtaket truffet av kommunestyret eller havnestyret.

§ 4.(straffansvar)

Overtredelse av forskriften, herunder enkeltvedtak gitt i medhold av den, straffes med bøter etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 62 for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelse.

§ 5.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft 1. juni 2011.