Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Molde og Romsdal Havn, Aukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal

DatoFOR-2011-12-09-1448
PublisertII 2011 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2012
Sist endret
Endrer
Gjelder forAukra, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes kommuner, Møre og Romsdal
Hjemmel
Kunngjort05.01.2012   kl. 14.55
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr, Molde og Romsdal Havn

Hjemmel: Fastsatt av Molde og Romsdal Havn IKS 7. desember 2011 med hjemmel lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 6 og § 8 og forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann. Stadfestet av Havnerådet i Molde og Romsdal Havn IKS 9. desember 2011.

§ 1.(saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann)

Forskriften gjelder tiltakshavers plikt til å betale gebyr til dekning av Molde og Romsdal Havn sine kostnader ved behandling av søknad om tillatelse etter lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 27 første ledd.

Det skal ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak.

§ 2.(gebyrets størrelse mv.)

Gebyret settes til kr 2 500,- for hvert vedtak.

Faktura utstedes når vedtak er fattet.

§ 3.(ikrafttredelse)

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2012.