Forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Hvaler kommune, Østfold

DatoFOR-2014-06-19-908
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2012-12-13-1313
Gjelder forHvaler kommune, Østfold
HjemmelFOR-2010-12-20-1760-§1, LOV-2009-04-17-19
Kunngjort03.07.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr havner, Hvaler

Hjemmel: Fastsatt av Hvaler kommunestyre 19. juni 2014 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).

§ 1.Saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann

Hvaler kommune fastsetter gebyr for behandling av søknader om tillatelse til, eller godkjenning av tiltak etter havne- og farvannslovens § 27, 1. ledd.

Saker som skal til høring (sjøledninger, mudring, brygger m.m.) kr 4580.

Saker som ikke trenger høring kr 1830.

§ 2.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2014. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2012 nr. 1313 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann, Hvaler kommune, Østfold