Forskrift om anløpsavgift 2016, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal

DatoFOR-2015-12-11-1873
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-12-1870
Gjelder forSula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelFOR-2010-12-20-1762, LOV-2009-04-17-19-§25
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om anløpsavgift 2016, Ålesundregionen

Hjemmel: Fastsatt av Ålesundregionens Havneråd 11. desember 2015 med hjemmel i forskrift 20. desember 2010 nr. 1762 om kommunenes beregning og innkreving av anløpsavgift, jf. lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 25. 

Ålesundregionens Havneråd har fastsatt forskrift om anløpsavgift for 2016.

Forskriften kan leses her: 

pdf.gif

Forskriften gjelder fra 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves forskrift 12. desember 2014 nr. 1870 om anløpsavgift 2015, Ålesundregionens havnedistrikt, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal.