Forskrift om saksbehandlingsgebyr for 2016, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal

DatoFOR-2015-12-11-1874
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2014-12-12-1943
Gjelder forSula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§6, LOV-2009-04-17-19-§54, FOR-2010-12-20-1760
Kunngjort14.01.2016   kl. 14.20
KorttittelForskrift om saksbehandlingsgebyr, Ålesundregionens havneråd

Hjemmel: Fastsatt av Ålesundregionens havneråd 11. desember 2015 med hjemmel i lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6 og § 54, og forskrift 20. desember 2010 nr. 1760 om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann. 

I henhold til lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 6 og § 54 med tilhørende forskrifter gis det adgang til å innkreve saksbehandlingsgebyr.

Til dekning av ÅRH's nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse etter lov om havner og farvann § 27 og forskrifter gitt i medhold av loven, skal tiltakshaver betale gebyr.

Gebyrene kreves betalt før saksbehandlingen starter. Saksbehandlingen vil iverksettes når innbetaling av gebyr er registrert på ÅRH sin bankkonto.

Når en tiltakshaver eller rekvirent er årsak til at en behandling av søknad blir avbrutt, vil tiltakshaver eller rekvirent få tilbakebetalt halve gebyret.

Innbetalt saksbehandlingsgebyr vil ikke bli refundert ved avslag på søknad. 

Priser: 

Saksbehandlingsgebyr

GebyrtypeSatsEnhet
Saksbehandlingsgebyr, enkle tiltakkr 3 000pr. søknad
Saksbehandlingsgebyr, enkle tiltak m/befaringkr 4 000pr. søknad
Saksbehandlingsgebyr, større tiltakkr 4 000pr. søknad
Saksbehandlingsgebyr, større tiltak m/befaringkr 6 000pr. søknad
 

Forskriften gjelder fra 1. januar 2016 til ny forskrift publiseres.

Samtidig oppheves forskrift 12. desember 2014 nr. 1943 om saksbehandlingsgebyr for 2015, Ålesundregionens havneråd, Sula, Giske, Haram og Ålesund kommuner, Møre og Romsdal.